Personlig vejledning

Personlig vejledning retter sig mod dig som har ømhed, muskelspændinger eller ubehag i din krop. Jeg kan med udgangspunkt i din beskrivelse af dine gener, i hvilke situationer de opstår og hvor i kroppen du mærker dem, lave et individuelt tilpasset træningsprogram for dig.

Mange kropslige gener eller ubehag kan have rod i vores måde at gå, stå eller sidde på, men du kan lære at blive opmærksom på den måde, du bruger din krop på, og derigennem undgå eller mindske de bevægelser eller situationer, som udløser ubehaget.

Ubehag, smerter eller spændinger kan også opstå som følge af stress eller anspændthed. I denne sammenhæng er det oplagt at arbejde med massage som supplement til øvelserne.

1
2
4